כספית Woocommerce

פתיחת חומת אש (Firewall)

אם חומת האש של חלונות "קופצת" אשר לתוכנה להתחבר לאינטרנט.


פתיחה של ה Firewall בחלונות ויסטה או חלונות 7: