כספית Woocommerce

כספית+

גרסת כספית+ מרחיבה את גרסת כספית הבסיסית, ומוסיפה לה יכולות רבות:

 • דו"ח יתרת לקוחות
 • דו"ח מצב קופה
 • רשימת פריטים
 • דו"ח הכנסות חודשיות
 • תעודות משלוח
 • חיוב במטבעות זרים
 • הפקת חשבוניות באנגלית
 • הפקדות בנק
 • חשבוניות לשיקים דחויים

כל היכולות האלו הן בנוסף ליכולות של גרסת כספית הרגילה :

 • הפקת חשבוניות
 • הפקת חשבוניות/קבלות
 • הפקת קבלות
 • הפקת הזמנות עבודה
 • הפקת חשבוניות זיכוי
 • הפקת חשבוניות עסקה
 • הפקת תעודות החזר
 • משלוח חשבוניות בדוא"ל
 • תשלום מע"מ
 • תשלום מיקדמות למס הכנסה
 • הזנת הוצאות
 • ניהול ספקים
 • הזנת הכנסות מפנקס חשבוניות ידני
 • מאגר תנועות קבוע
 • ספר תקבולים ותשלומים
 • ספר הכנסות והוצאות
 • מאגר הוצאות
 • רשימת לקוחות
 • פרטי העסק
 • גיבוי ושיחזור
 • דו"ח רווח והפסד

הצטרפו לאלפי העסקים אשר חוסכים מדי חודש בחודשו בעזרת כספית את עלויות רואה החשבון.