כספית Woocommerce

גרסאות, יכולות, עלויות

לכספית מספר גרסאות:
כספית, כספית+, כספית+ מלאי, כספית+ יועצים, כספית+לעורכי דין, כספית לעמותות, וכספית לעוסק הפטור.

עלויות של הגרסאות השונות

אנחנו מוכרים את רישיון ההפעלה לכספית בשכירות. רישיון הפעלה לשנה אחת בכל פעם. העלות השנתית היא:

כספית לעוסק פטור כספית כספית+מלאי כספית+עורכי דין כספית+עמותות
305 ₪ 369 ₪ 609 ₪ 609 ₪ 609 ₪

המחירים הם לפני מע"מ

איזו גרסה מתאימה לי?

 • בגרסת כספית כל היכולות הדרושות להנהלת החשבונות של עסק קטן כפי שמפורט בטבלה הבאה.
 • בכספית+ יכולות נוספות ליכולות של כספית, וביניהם: תעודת משלוח, ריכוז יתרות לקוחות, דו"ח מצב קופה, מאגר פריטים, חיוב במטבע זר.
 • כספית+מלאי מרחיבה את היכולות של כספית+ ומכילה מודול ניהול מלאי.
 • לכספית+לעורכי דין יכולות יחודיות המתאימות להנהלת החשבונות של עורכי דין:

  • חשבוניות במבנה המתאים לעורכי דין,
  • חיוב לקוח בהוצאות (עם וללא מע"מ),
  • קבלת פיקדונות וניהולם,
  • שיוך של הוצאות לתיקים שונים של הלקוח,
  • מעקב אחרי גבית הוצאות מהלקוחות ועוד.
 • כספית לעוסק פטור היא גרסה המותאמת במיוחד לעוסקים פטורים. לדוגמה:

  • בגרסה אין אפשרות להפיק חשבונית מס ולא חש/קבלה.,
  • המחזור העיסקי (לצורך חישוב מקדמות מס ולצורך דו"ח רווח והפסד) מבוסס על קבלות ולא על חשבוניות מס.
 • כספית+עמותות היא גרסה המותאמת במיוחד לעמותות ולמלכ"רים. לדוגמה:

  • בכספית+עמותות החלפנו את חשבונית המס במסמך מיוחד המכונה חשבון,
  • הוספנו יכולת להפקת קבלות לתרומה.
  • היצוא לחשבשבת כולל הפרדה של תרומות מהכנסות רגילות
 • כספית+יועצים היא גרסה המותאמת במיוחד ליועצים עסקיים, מאמנים ובעלי עסקים דומים המחייבים את הלקוחות שלהם לפי שעות עבודה.

 • תמיכה חינם! — אנחנו נשמח לתמוך ולעזור במייל, בטלפון ובגישה מרחוק למחשב שלך. התמיכה היא חינם.

בטבלה הבאה פרטנו את ההבדלים בין הגרסאות:

יכולת

כספית לעוסק פטור כספית כספית+ כספית+מלאי כספית+עורכי דין כספית + עמותות
חשבוניות מס לא כן כן כן כן (חשבונות)
חשבוניות מס מעורבות (עם מע"מ וללא מע"מ) לא כן כן כן
חשבוניות מס/קבלה לא כן כן כן כן כן(חשבון/קבלה)
קבלות כן כן כן כן כן כן
קבלות לתרומה לא לא לא לא לא כן
הזמנות עבודה כן כן כן כן לא לא
חשבוניות זיכוי לא כן כן כן לא לא
חשבוניות עסקה כן כן כן כן כן כן
תעודות החזר כספי כן כן כן כן כן כן
תעודות משלוח לא לא כן כן לא לא
הזמנת רכש מספק לא לא לא כן לא לא
חשבוניות לשיקים דחויים לא לא כן כן כן כן

יכולת

כספית לעוסק פטור כספית כספית+ כספית+מלאי כספית+עורכי דין כספית+עמותות
הזנת הוצאות כן כן כן כן כן כן
הזנת הכנסות מפנקס ידני כן כן כן כן כן כן
דו"ח מע"מ לא כן כן כן כן לא
מקדמות מס כן כן כן כן כן כן
דו"ח רווח והפסד כן כן כן כן כן כן
דו"ח תיקוני תנועות כן כן כן כן כן כן
רשימת לקוחות וספקים כן כן כן כן כן כן

יכולת

כספית לעוסק פטור כספית כספית+ כספית+מלאי כספית+עורכי דין כספית+עמותות
הפקת תעודת תשלום מפיקדון לא לא לא לא כן לא
הפקת הצעת מחיר כן כן כן כן לא לא
שיוך מסמכים לפרויקטים כן כן כן כן כן (שיוך לתיקים) כן
דו"ח מצב קופה לא לא כן כן כן כן
דו"ח יתרת לקוחות לא לא כן כן כן כן
פריטים לא לא כן כן כן כן
מטבעות לא לא כן כן כן כן
דו"ח מכירות חודשיות לא לא כן כן כן כן
גיבוי נתונים לשרת של כספית (בתשלום נוסף) כן כן כן כן כן כן

יכולת

כספית לעוסק פטור כספית כספית+ כספית+מלאי כספית+עורכי דין כספית+עמותות
משלוח מסמכים בדוא"ל (העתקים ולא מקור. משלוח מקור דורש רכישה של מודול חתימה דיגיטלית) כן כן כן כן כן כן
הדפסת מסמכים באנגלית לא לא כן כן כן כן
קביעת סיסמת כניסה כן כן כן כן כן כן
שיבוץ לוגו וחתימה גרפית כן כן כן כן כן כן
סליקת כרטיסי אשראי (בתשלום נוסף לספק הסליקה) לא לא כן כן כן כן
ניהול מלאי לא לא לא כן לא לא
חתימה דיגיטלית (בתשלום נוסף) כן כן כן כן כן כן
יצוא לחשבשבת (בפורמט שמתאים ל-PCN874) לא לא כן כן כן כן
הפעלה ברשת (בהתקנה עצמית: עד 2 תחנות ללא תשלום. מעל 2 תחנות בתשלום נוסף) כן כן כן כן כן כן
הפעלה של כספית מה-API לא לא כן כן כן כן
קישור ל"תזרים" – תוכנה לתזרים מזומנים (כרוך בתשלום לאמיר יעוץ עסקי) כן כן כן כן כן כן
תמיכה בחינם! כן כן כן כן כן כן