כספית Woocommerce

סרטוני הדרכה

סרטוני הדרכה ממוקדים …
כללי ומהיר – הגרסאות השונות של כספית

דמו קצר של כספית
דמו קצר של כספית לעורכי דין
התמיכה שלנו והתחלת העבודה
התחלת העבודה עם כספית

פרטי העסק, שילוב של לוגו במסמכים
הגדרות מסמכים ועיצובם
הגדרות נוספות: מדפסת, מספרי התחלה (פרמטרים) , סיווג תנועות, פריטים
החשבונית והקבלה הראשונות
ניהול מלאי עם כספית+מלאי
הפעלה של גרסת כספית לעוסקים פטורים
הפעלה של גרסת כספית עמותות

הפעלה של כספית

הזנת הוצאות
קבלה עם ניכוי במקור
כיצד להקפיץ את העסק …
חשבוניות מתשלומים דחויים
ייצוא נתונים לחשבשבת
איפה איפה קבצי הגיבוי
כספית לעורכי דין

כספית לעורכי דין – חלק 1
כספית לעורכי דין – חלק 2
כספית לעורכי דין – חלק 3
ניהול פקדונות
תחזוקה של כספית

כיצד לעדכן את אחוז המע"מ
חוברות הדרכה