כספית Woocommerce

איזו כספית מתאימה לי?

לכספית מספר גרסאות:
כספית —
הגרסה הבסיסית של כספית. בגרסה זו ניתן להשתמש להנהלת חשבונות מלאה או להפקת חשבוניות בלבד.
כספית פלוס —
בגרסה יכולות נוספות ליכולות של כספית הבסיסית:
תעודת משלוח ,הצעת מחיר , ריכוז יתרות לקוחות, דו"ח מצב קופה, מאגר פריטים, חיוב במטבע זר.
גרסה זו מתאימה לעסקים שדרושות להם תעודות משלוח, הצעות מחיר, או חיוב במטבע זר.

כספית+מלאי —
הגרסה דומה לגרסת כספית+ ומכילה בנוסף מודול מלאי.
הגרסה מתאימה לעסקים שדרושה להם היכולת לנהל מלאי, אוו האפשרות להפיק הצעות מחיר ובהן תמונות של המוצרים, או האפשרות לצרף אחריות באופן אוטומטי לחשבוניות.

כספית+לעורכי דין —
הגרסה המתאימה לעורכי דין. בגרסה זו ניתן להפיק חשבוניות המתאימות לעורכי דין, לגבות שכ"ט, פיקדונות ולחייבב הוצאות.
כספית לעוסק פטור —
גרסה מוזלת במיוחד המותאמת במיוחד לעוסקים פטורים.
בגרסה זו נמצאות רק היכולות הדרושות ל עוסק פטור. איןן בגרסה חשבוניות מס.
כספית+לעמותות —
הגרסה המתאימה לעמותות ומלכ"רים.  בגרסה זו ניתן להפיק קבלות עבור תרומות, ו"חשבונות" (המחליפים אתת החשבוניות מס). קליטת ההוצאות היא ללא מע"מ וכו'.

כספית+יועצים —
הגרסה מתאימה לאלו שמחייבים את הלקוחות שלהם לפי שעות עבודה.
לדוגמה: קואצ'ינג או יעוץ עסקי. בכספית+יועציםם מסך יעודי להזנת שעות עבודה. משעות העבודה אפשר להפיק ישירות חשבוניות. כך נשמר גם רישום של שעות העבודה וגם נוצרות חשבוניות אמינות ומדויקות.